Podsumowanie XIV kampanii "Hospicjum to też Życie"

"Opiekun rodzinny - nie musi być sam" - pod takim hasłem od 1 października 2017 r. do 28 lutego 2018 r. prowadzona była kampania, podczas której kontynuowaliśmy  poruszony podczas poprzedniej edycji temat sytuacji i potrzeb członków rodzin sprawujących w domach opiekę nad swoimi niesamodzielnymi bliskimi dorosłymi i dziećmi. Przypomnieliśmy, z jakimi obciążeniami wiąże się opieka nad osobą ciężko i nieuleczalnie chorą, jakie zmiany wprowadza w życiu opiekunów i jak bardzo potrzebne jest stworzenie systemowego wsparcia, funkcjonującego od początku choroby.

Organizując koncerty, eventy w maskach i żółtych pelerynach, nawiązujących do kampanijnego spotu, staraliśmy się zwrócić uwagę społeczną na temat akcji. Poprzez stronę hospicja.pl, warsztaty i spotkania w ośrodkach pomagaliśmy opiekunom w sposób praktyczny. Uczestnicząc w konferencjach i Kongresie Praw Obywatelskich zainicjowaliśmy dyskusję o potrzebach i możliwościach wsparcia opiekunów. Poprzez kontynuację rozwoju Lokalnego Wolontariatu Opiekuńczego zaangażowaliśmy lokalne społeczności do budowania sieci wsparcia w obrębie wspólnot sąsiedzkich lub parafialnych, które będą mogły uzupełniać opiekę formalną. Poprzez konkretne działania zaczęliśmy zmieniać rzeczywistość opiekunów rodzinnych.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym mogliśmy przeprowadzić kampanię. Dziękujemy sponsorom, partnerom i patronom. Dziękujemy ambasadorom, ekspertom, przyjaciołom i wolontariuszom. Dziękujemy wszystkim zespołom hospicyjnym, które aktywnie włączyły do kampanii.
Zachęcamy do przeczytania całego sprawozdania z podjętych przez nas działań.