Zorganizuj szkolenia dla opiekunów w swojej instytucji

Fundacja Hospicyjna zaprasza organizacje pozarządowe i ośrodki działające w ramach ochrony zdrowia lub pomocy społecznej na rzecz osób niesamodzielnych (chorych, starszych, niepełnosprawnych) i ich opiekunów rodzinnych do udziału w projekcie "Opiekun rodzinny nie musi być sam".

Polega on na organizacji bezpłatnych szkoleń z pielęgniarką, fizjoterapeutą, pracownikiem socjalnym i psychologiem dla członków rodzin, którzy opiekują się swoimi bliskimi w domach. Poprzez szkolenia mają uzyskać wsparcie w zakresie informacji, uzyskania umiejętności oraz emocjonalne, które jest niezwykle cenną pomocą. Projekt jest finansowany ze środków Fundacji PZU (regulamin projektu). Rozpoczyna się spotkaniem otwierającym, 28 marca w Gdańsku w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza. Więcej informacji.