Czy opieka hospicjum jest odpłatna?

Opieka hospicjum jest bezpłatna, świadczona na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Świadczenia NFZ są jednak niewystarczające, lwią część środków zapewniających funkcjonowanie placówki te pozyskują od darczyńców.