Jakie dokumenty są potrzebne?

Potrzebne będą następujące dokumenty:

  1. Skierowanie do hospicjum od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza jednostki dotychczas prowadzącej leczenie.
  2. Oświadczenie, w którym rodzice lub opiekunowie prawni (albo sam chory, jeśli ukończył 14 rż. i jest to możliwe) wyrażają zgodę na objęcie opieką w ramach hospicjum dla dzieci (domowego lub stacjonarnego).