Pediatryczna opieka paliatywno-hospicyjna

Pediatryczna opieka paliatywno-hospicyjna jest specjalistyczną opieką świadczoną na rzecz dzieci z poważnymi nieuleczalnymi chorobami, w tym chorobami genetycznymi, neurologicznymi, nowotworowymi, kardiologicznymi prowadzącymi do przedwczesnej śmierci. Jej celem jest poprawa ich jakości życia poprzez zapewnienie ulgi z zakresie symptomów towarzyszących chorobie, zapewnienie wsparcia emocjonalnego, socjalnego i duchowego zarówno dziecku, jak i jego bliskim, ochronę godności dziecka oraz ochronę przed uporczywą terapią. Wsparcie udzielane jest całej rodzinie, także w okresie żałoby.

Pamiętaj!

Celem opieki paliatywno-hospicyjnej nie jest przedłużanie ani skracanie życia, ale poprawa jego jakości.